Bezpieczeństwo

Oszczędność

Jakość

+48 515 129 777 | biuro@brokerregis.pl       

Ubezpieczenie obowiązkowe

Obok najbardziej znanych, powszechnych ubezpieczeń obowiązkowych takich jak OC posiadacza pojazdu mechanicznego, OC rolników i budynków rolniczych obecnie w Polsce jest około 160 ubezpieczeń obowiązkowych.

Ich rolą jest zabezpieczenie interesu osób poszkodowanych przez podmioty gospodarcze których działalność jest obarczona dużym ryzykiem wystąpienia szkody zarówno powstałej w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością jak i dużym ryzykiem popełnienia błędu. Są to między innymi placówki służby zdrowia, lekarze, zawody prawnicze, pośrednicy ubezpieczeniowi, zarządcy nieruchomości, pośrednicy handlu nieruchomościami.

Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczajmy też ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków służb mundurowych (np. strażaków), NNW dla sportowców, praktykantów, czy uczestników imprez turystycznych.Image 1

Specjalna oferta dla właścicieli OSK

Jedyny w kraju Specjalny Kompleksowy Program Ochrony OSK

informacje Portal REGIS
Image 2

Kontakt
i Dojazd

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania

informacje