Bezpieczeństwo

Oszczędność

Jakość

+48 515 129 777 | biuro@brokerregis.pl       

Ubezpieczenia komunikacyjne


OC posiadacza pojazdu

Jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Chroni ono przed finansowymi skutkami szkód jakie mogą powstać w związku ze zdarzeniami drogowymi. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całej UE oraz krajów, które podpisały stosowne porozumienia międzynarodowe

Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (link). Obowiązek zawarcia ubezpieczenia powstaje przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu, najpóźniej w dniu rejestracji samochodu lub w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy OC.

Sumy gwarancyjne w odniesieniu do jednego zdarzenia wynoszą:
5 mln euro za szkody na osobach,
1 mln euro za szkody w mieniu.

Sankcją za brak ubezpieczenia są kary finansowe nakładane przez organ nadzoru - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.Autocasco

Jest jednym z najpopularniejszych ubezpieczeń dobrowolnych. Zabezpiecza ono właściciela pojazdu przed finansowymi stratami w przypadku uszkodzeń i zniszczeń samochodu spowodowanych z winy jego właściciela, bądź innego – nieznanego - uczestnika ruchu. Ubezpieczenie AC obejmuje również szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, oraz kradzieży.

Cechą charakterystyczną ubezpieczenia jest to że zakres polisy (a co za tym idzie i cenę) można dostosowywać do własnych potrzeb poprzez szczegółowe określenie zakresu ochrony.Assistance

Dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnić Ubezpieczonemu pomoc na drodze w przypadku kolizji bądź awarii pojazdu. Pomoc ta może polegać na udzieleniu informacji o lokalizacji najbliższego warsztatu samochodowego, naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia, dostarczeniu paliwa lub uruchomieniu silnika (np. zimą). W wariantach bardziej rozbudowanych oferuje holowanie, wynajem pojazdu zastępczego, zorganizowanie zakwaterowaniu w hotelu, umożliwieniu kontynuacji podróży lub powrotu i wielu innych usługach.

Obecnie podstawowy pakiet usług jest coraz częściej bezpłatnie oferowany do ubezpieczenia OC pojazdu.NNW

Jest ubezpieczeniem w którym ochroną objęte jest życie lub zdrowie kierowcy oraz pasażerów pojazdu.Szyby

To umowa dodatkowa, o którą można rozszerzyć ubezpieczenie OC lub AC. Zapewnia ona pokrycie kosztów i szybkie zorganizowanie wymiany lub naprawy szyb: przedniej, tylnej lub bocznych. Chroni min. przed zdarzeniami powstałymi na skutek uderzenia kamienia w szybę, upadu gałęzi czy aktu wandalizmu.

Image 1

Specjalna oferta dla właścicieli OSK

Jedyny w kraju Specjalny Kompleksowy Program Ochrony OSK

informacje Portal REGIS
Image 2

Kontakt
i Dojazd

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania

informacje