Bezpieczeństwo

Oszczędność

Jakość

+48 515 129 777 | biuro@brokerregis.pl       

Dla osób fizycznych


Ubezpieczenie lokali mieszkalnych oraz domów

Jest to jedno z najpopularniejszych ubezpieczeń. Zapewnia ochronę w przypadku zniszczenia, bądź uszkodzenia mieszkania bądź budynku mieszkalnego, jego elementów oraz mienia które właściciel nieruchomości zgromadził (np. mebli, sprzętu RTV lub AGD).

Oferta firm ubezpieczeniowych umożliwia bardzo elastyczne skonstruowanie indywidualnych warunków ochrony poprzez włączenie, bądź wyłączenie poszczególnych zagrożeń (np. wyłączenie powodzi dla lokalu położonego na 5 piętrze, bądź wykupienie ochrony od aktów wandalizmu dla budynku mieszkalnego położonego w pobliżu stadionu piłkarskiego).

Umożliwia rozszerzenie zakresu ochrony o szereg ryzyk:
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym;
ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
różne warianty assistance
ubezpieczenie NNW członków rodziny lub osób zamieszkujących nieruchomość
ubezpieczenie szyb od stłuczenia (często obejmujące również ceramiczne płyty grzewcze)Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym

Zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkód jakie ubezpieczony może wyrządzić w związku z czynnościami życia codziennego. Obejmuje ochronę min. w przypadku zalania lokalu położonego poniżej na skutek awarii instalacji; pokrycie kosztów wymiany szyby wybitej przez bawiące się na podwórku dziecko. Pokrywa również zdarzenie poważniejsze – np. przeniesienie na sąsiednie budynki pożaru jaki wybuchł w naszym domu.Image 1

Specjalna oferta dla właścicieli OSK

Jedyny w kraju Specjalny Kompleksowy Program Ochrony OSK

informacje
Image 2

Kontakt
i Dojazd

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania

informacje